Първи базов модул 

 

  Какво представлява базовият(първи) модул?

​ Базовият модул е интензивно 4-дневно обучение с широко застъпена практическа част, което полага основите за прилагане на ботокс и филъри в лицево-челюстната област. Той е неизменна част от обучението на клиницисти, желаещи да се развиват в областта на естетичната медицина.Базовият модул се разделя на две нива, ниво 1А и ниво 1B.

  Какво включват ниво 1А и ниво 1B?

В ниво 1А участниците се запознават с информацията относно ботокс в горна трета на лицето,както и информация за поставяне на филъри в периорална зона. В ниво 1B се застъпва информация относно поставяне на ботокс в горна и долна трета на лицето,както и поставяне на филъри в периорална зона, горна и средна трета на лицето.

  Какви още теми включва базовият(първи) модул?

Базовият моду вкючва широк кръг от различни подтеми за поставяне на ботокс и филъри в лицево-челюстната област. Малка част от подтемите включва:Техники за игли в средната и долната трета на лицето. Как се постига т. нар : "Top Model look"?; Първична хиперхидроза. Елиминиране с помощта на BT.Тест Минора. 

  За кого е предназначен базовият(първи) модул?

 Курсът е предназначен единствено за лекари и дентални лекари, които досега не са работили с ботокс и филъри, но желаят да се обучат в тънкостите на естетичната медицина.Степен на знанията на участниците в курса:начинаещи или клиницисти с малко опит.

 

  Какво представлява втори модул?

Втори модул от  курсове за ботокс,филъри, дермални конци и  мезотерапия  има за цел да обучи участниците в дълбочина за спецификата при работа с ботокс.Всеки един от участниците прилага и практически придобитите знания по време на курса върху специално избраните модели.Втори модул се разделя на ниво 2А и ниво 2B.(виж таблицата)

  Какво включват ниво 2А и ниво 2B?

Ниво 2А и 2B съдържат информация за работат с ботулинов токсин и филъри.Правила за работа с ботокс в долна трета на лицето, фармакология на лекарството,историята на използването на ботулинов токсин в естетичната медицина, анатомия на средната третa на лицето: скули, периорбитална област.

  Какви още теми включва втори модул?

Още теми застъпени във втори модул са:Точки на красотата на лицето,точков/векторен лифтинг с игла и други.

  За кого е предназначен втори модул?

За лекари и дентални лекари, които са работили с ботокс или са преминали базов модул.Степен на познания на участнците малко или средно напреднали.

  Какво представлява трети модул?

  Трети модул е част от модулите за курсове за ботокс,филъри и мезотерапия.Модулът има за цел да обучи участниците в дълбочина за спецификата при работа с ботокс.Всеки един от участниците прилага и практически придобитите знания по време на курса върху специално избраните модели.Трети модул е разделен на ниво 3А,ниво 3B и ниво 3С.(виж таблицата)

  Какво включват ниво 3А,ниво 3B и ниво 3С?

В ниво 3А участниците се запознат с работа с ботокс или ботулотоксин (БТ) като се набляга на използването на БТ в неспецифични разреждания, опасни зони и терапевтично му лечебно  приложение при различни болкови синдроми в ЛЧО ( лицевочелюстната област) 

В ниво 3B участниците биват запознати с работа с филъри и ботокс в супер рисковите  за работа с филъри горна трета на лицето( темпоралната област и чело) средната трета(периорбиталната област-назалакримална и назопалпебрални бразда), зигоматичната област и промяна на формата на носа, безопративно с филъри. Акцент за работа в рисковите зони  с игла и КАНЮЛИ. 

.Ниво 3 С ниво като част от 3 модул, вие ще станете Мастър по инжекционни техники с игла и канюла като овладеете най-голямото съвършенство в дизайна устните( най търсената процедура в България). Това ще ви даде значително предимство пред вашите колеги и много доволни и лоялни пациенти. Това ниво е особено препоръчително за дентални лекари които работят с сферата на естетичната дентална медицина, които имат висок стандарт на работа.

  Какви още теми включва трети модул?

Част от другите теми застъпени в модула са методи на въвеждане на ботулинов токсин, механизъм и действие и други.

  За кого е предназначен трети модул?

За лекари и дентални лекари, които са работили с ботокс или са преминали базов модул, или втори модул.Степен на познанията на участниците:средно или много напреднали.

 

  Какво представлява четвърти модул?

  Четвърти модул е част от 6-модулното обучение за курсове за ботокс,филъри и мезотерапия.Модулът има за цел да обучи участниците в дълбочина за спецификата при работа с дермални конци.Всеки един от участниците прилага и практически придобитите знания по време на курса върху специално избраните модели.Четвърти модул е разделен на ниво 4А и 4B.

  Какво включват ниво 4А и ниво 4B?

В ниво 4А участниците ще могат да получат ценни знания за базови техники  при работа с дермални конци. 

В ниво 4 В  участниците се запознават на теория и практика  като се преподават базови техники с дермални конци с цел обучаващите се клиницисти да съумеят да развият своя усет при постановка на ръцете и придобият достатъчно умения, които да приложат  в своята практика след завършването на модула. 

В ниво 4В участниците ще доразвият своите умения в областта на лицето, векторния лифтинг с конци и работа в рискови зони 

  Какви още теми включва четвърти модул?

Част от другите теми застъпени в модула са ексклузивни авторски техники за поставяне на дермални конци.

  За кого е предназначен четвърти модул?

За лекари и дентални лекари, които са работили с ботокс.Степен на познанията на участниците:много напреднали или експерт.

  Какво представлява пети модул?

  Пети модул е дисекционен курс,част от модулите за курсове за поставяне на ботокс,филъри. Дисекционният курс има за цел да обучи участниците за спецификите на работата при контурна пластика на лицето с ботокс и филъри.Това е специален анатомичен курс, в който се работи върху свеж, нефиксиран и размразен до 24ч. биологичен материал. Нефиксираният (свеж, замразен) биоматериал гарантира максимална имитация на тъканите на живия човек.Пети модул включва ниво 5А.

  Какво включват ниво 5А?

В ниво 5А участниците участниците инжектират специални оцветени разтвори, имитиращи ботулиновия токсин и филърите върху специално подготвен размразен и не фиксиран трупен(биологичен) материал.  След което се прави послойна дисекция на инжектураните области и тогава се виждат къде точно е отишъл инжектирания материал, ако се инжектира малко по медиално или малко по латерално . ЦЕЛТА Е ДА СЕ УЧИМ ОТ ГРЕШКИТЕ, А НЕ ОБРАТНОТО. ТЕЗИ ЗНАНИЯ, ОСТАВАТ В ПАМЕТТА ДО КРАЯ НА ЖИВОТА. 

  Какви още теми включва пети модул?

Част от другите теми застъпени в модула са :Клинично ориентирана 3D лицева анатомия, която ще накара клиницистите да погледнат на анатомията по съвсем различен начин​;Отработване на сложни инжекционни техники , които след това да можете да приложите без притеснения и в естетичната си практика. 

Oсновни топографски зони и фини манипулации в сложни за инжектиране места; създаване на съвсем нов клиничен и естетичен подход, който да осигури безопасност при работата Ви с живи модели. 

Никога досега анатомичните знания не са  били толкова свързани с  работата Ви като клиницист, преоткривайте отново дебелината и посоката на мускулните фибри, нервните и съдовите структури и изходните отверстия на артерии и нерви.

  За кого е предназначен пети модул?

За лекари и дентални лекари, които са работили с ботокс или са преминали като минимум базов модул и втори модул.Степен на познанията на участниците:много напреднали или експерти, но е напълно подходящ и за преминали първи и втори модул,ако искате да напреднте бързо.

 

 

 Какво представлява шести модул?( само за гинеколози и уролози)

Това е ексклузивен в Европа двудневен анатомичен курс, в който се работи със свеж, нефиксиран и размразен до 24ч. биологичен материал. Нефиксираният (свеж, замразен) биоматериал гарантира максимална имитация на тъканите на живия човек. Върху него курсистите ще могат да изучават и изпробват техники за подобряване на контура на външните полови органи с нехирургични методи - чрез поставяне на филъри и дермални конци. Шести модул включва ниво 6А.

  Какво включват ниво 6А?

В ниво 6А участниците ще придобият не само специални анатомични познания за безопасна работа в интимната зона, но и неповторим шанс да се обучите върху биологичен материал преди да пристъпите към работата с пациенти.

 Участниците инжектират специални оцветени разтвори, имитиращи ботулиновия токсин и филърите върху специално подготвен размразен и не фиксиран трупен(биологичен) материал.  След което се прави послойна дисекция на инжектураните области и тогава се виждат къде точно е отишъл инжектирания материал, ако се инжектира малко по медиално или малко по латерално . ЦЕЛТА Е ДА СЕ УЧИМ ОТ ГРЕШКИТЕ, А НЕ ОБРАТНОТО. ТЕЗИ ЗНАНИЯ, ОСТАВАТ В ПАМЕТТА ДО КРАЯ НА ЖИВОТА. 

  Какви още теми включва шести модул?

Част от другите теми застъпени в модула са :Женска интимна пластика: повдигане на тазово дъно, инжектиране на филър в G-точка за коригиране на аноргазмията, повишаване на еластичността на тъканите на влагалището и естетично оформяне на женски гениталии.Мъжка интимна пластика: изправяне на деформации и елонгация на мъжкия полов член, повдигане на тазово дъно и скротум

Клинично ориентирана анатомия на външни полови органи и техники за поставяне на филъри и дермални конци в областта без засягане на нерви и съдове.

​  За кого е предназначен шести модул?

За специалисти по акушер-гинекология, урология и хирургия, които са преминали:4-дневен базов модул за ботокс и филъри - ниво 1А и 1B(като минимум) и курс за  дермални конци - ниво 3В

 

Втори модул

Трети модул

Четвърти модул

Пети модул

Шести модул

 гр. София,ул. "Деде Агач" 13

Партньори на Есте Дизайн:

Телефон:+359886970863

  • Facebook