Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕСТЕ ДИЗАЙН

 

1.Дефиниции
1.1 " Компания"- Есте Дизайн ЕООД
1.2 "Курсове"- модулите и обученията, които Компанията организира
1.3 "Вие" :Това е лицето със свободна професия  или фирмата ,която седи зад регистранта
1.4"Регистрация " -това е всеки курс , който регистранта е направил онлайн, чрез телефон или чрез имейл
1.5"Модел"- е лицето участник в курса за разкрасяване

2.Резарвации

2.1 Всички резервации за курсовете в Есте Дизайн ЕООД са обект на одобрение от Есте Дизайн резервационни правила и условия, които не засягат вашите права.

2.2Правейки резервация за курс вие се съгласявате да влезете в общ договор с Есте Дизайн ЕООД

2.3 За започване на услугата се счита след като сте се съгласили възможно най-скоро след като сте получили достъп до Есте Дизайн онлайн обучителни материали и /или сте получили потвърждаваш имейл за вашата резервация.

3. Дати и Местоположение

3.1Есте Дизайн запазва правото си да отменя или променя местоположението или датата на курса.В този случай вие ще бъдете уведомени или ще ви бъде предоставен алтернативен курс.

4.Серификат за завършен курс

4.1Серификат за завършен курс се издава само от Есте Дизайн ЕООД след успешно завършване на курс проведен от Есте Дизайн ЕООД.

4.2Участие в курс не означава успешно завършване на същият курс.Есте Дизайн ЕООД ще награди със сертификат единствено участниците, които са демонстрирали тяхната възможност ъспешно да извършват естетически продцедури успешно и безопасно под набл.дение от тренер/ментор/лектор.

4.3В случай, че не демонстрирате успешно представяне, Есте Дизайн ЕООД предлага възможността да проведе допълнителен курс за вас.Допълнително заплащане ще бъде изискано върху допълнително проведените часове.(възможно при поискване).Това ще ви предостави допълнителна възможност да демонстрирате вашите знания и възможности при желание за участие за всеки курс не ъспешно завършен.Вие трябва да ангажирате моделите за допълнителните сесии.

5.Помощ и подркрепа след завършване на курс

5.1Есте Дизайн ЕООД ще проведе допълнителна помощ и подрепа при възникнали въпроси след успешно завършване на курса.Телефонна и имейл консултация са предоставени без заплащане.

5.2Менторство лице в лице е предоставено за вас след успешно завършване на курс проведен от Есте Дизайн ЕООД срещу допълнително почасово заплащане(след поискване).

6.Модели

6.1Политиката на Есте Дизайн ЕООД за осигуряване на модели за курс задължава курсистите да доведат свои модели върху които да работят по време на практическата част от курса.

62При невъзможност от ваша страна да доведете модел вие сте задължени да уведомите  своевременно Есте Дизайн ЕООД.

6.3В случай че Есте Дизайн ЕООД осигури модел за вас за провеждането на курс, вие ще работите върху модела заедно със още един курсист.

6.4Във всички случаи моделите трябва да отговарят на условията за модели изисквани от Есте Дизайн ЕООД.Задължително е заплащането на депозит от модел, в случай че е одобрен от Есте Дизайн ЕООД за модел в курс.

7.Ценова листа & План за заплащане

7.1 Всички курсове трябва да бъдат заплатени напълно или съгласно договорените с Есте Дизайн ЕООД условия по заплащане на курс.Достъп до всякаква информация и материали относно курса ще ви бъде предоставена след заплащане на минималния задължителен депозит договорен с вас и Есте Дизайн ЕООД.

7.2Цената на курса трябва да бъде заплатена напълно минимум три седмици преди дата на започване на курса.Ако сумата не бъде заплатена, участието ви в кърса се счита за анулирано.

8.Промяна на дата за провеждане на курс

8.1 В случай че е невъзможно за вас да участвате в курса за който сте заплатили, сте задължени да уведомите Есте Дизайн ЕООД минимум петнадесет работни дни преди това. В случай че не направите това, Есте Дизайн ЕООД запазва правото си да анулира явяването ви в курса.

8.2В случай че Есте Дизайн ЕООД е възпрепятстван да проведе курса, Есте Дизайн ЕООД задължително ще уведоми всички участници като се задължава да предложи нова дата за провеждане на курса. Есте Дизай ЕООД не се задължава да връща пари на участниците, при предложена друга компенсационна дата за провеждане на курс.

9Разходи

9.1Есте Дизайн ЕООД не се задължава да покрива пътнотранспортни разходи или разходи за настаняване на Участниците или Моделите.

Присвояването или копирането на общите условия без изричното разрешение от Есте Дизайн ЕООД може да се третира като криминално деяние!

 гр. София,ул. "Деде Агач" 13

Партньори на Есте Дизайн:

Телефон:+359886970863

  • Facebook